XRF

производител: SciAps Inc.

Компактен, лек, бърз ръчен XRF, от Mg до U, граници на откриване на ниво PPM  за повечето видове елементи.
Използва Android платформа.