Z-200

производител: SciAps Inc.

(LIBS) спректрометър.
Анализира сплави, прахове, течности –  пълно покритие на периодичната таблица от H до U.
Android система.
Използва база за приложения.
Глобално свързан.