От създаването си през 1994 г., досега фирма АСТЕЛ се развива с постоянна грижа за подобряване на качеството на своята дейност. През 2007 година започна и процедурата по внедряване на системата за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008. В своята дейност ние винаги сме се водили от потребностите на специалистите в сферата на научните изследвания, лабораторния анализ, технологичния контрол и производството, което доведе и до утвърждаването ни като един от лидерите в тези области. Всички, компании, представлявани от АСТЕЛ за България, са световно известни производители, с високи критерии за качество и са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015. В АСТЕЛ всяко клиентско запитване се проучва, обработва и се предлага решение, което отговаря на заданието и на изискванията за качество и изпълнява напълно предназначението си.

Изграденият към фирмата сервиз за поддръжка на продаденото оборудване затваря цикъла на комплексното обслужване. Внедрената система за контрол на качеството ни дава основание да считаме, че и в бъдеще, дейността ни ще удовлетворява предизвикателствата на прогреса.

Днес АСТЕЛ е сред водещите доставчици на аналитична апаратура, контролно-измервателна техника и биотехнологично оборудване. За наши партньори са привлечени фирми от цял свят, чиято продукция е съобразена с новите приоритети на българската икономика.