Алвеограф

производител: Chopin Technologies

Алвеограф е лабораторен апарат, измерващ виско-еластичните свойства на балон от тесто по време на надуването му.

Използва се за:
– Характеризиране на жито и брашно според тяхното приложение
– Качествен контрол на жито и брашно
– Измерване на въздействието на добавките
– Смесване на жито или брашно
– Осигуряване на съответствието към спецификациите

Алвеолаб е новия Алвеограф!

Алвеолаб съответства на 100% с всички съществуващи стандарти.

Отговаря на следните френски, международни и български стандарти: AACC № 54-30A, AFNOR № V03-710, ICC № 121, GOSTR 51415-99, NF EN БДС ISO 27971.

Алвеолаб е по-ефективен и по-точен.

Алвеолаб предлага нови възможности.

Намира приложение в зърнобази и мелници:
– за продажби и покупки на жито използвайки международни стандарти
– класифициране на брашната по реологични показатели (W,P,G, P/L)
– детекция на убодено жито
– при производството на брашна предназначени за различни приложения, включително и такива по поръчка;

Как се работи с Алвеолаб можете да видите тук.

 Алвео PC – модел за извършване само на стандартни алвеографски тестове

Базиран на Alveograph NG:

– без Consistograph
– без Alveolink
– софтуер (опростена версия на Alveolab софтуер , същия модерен и интуитивен интерфейс)