За АСТЕЛ

АСТЕЛ предлага цялостна гама за микроскопски анализ на най-разнообразни обекти и приложения: електронна микроскопия (SEM, TEM) комбинирана с елементен анализ EDS, WDS; атомно силова микроскопия (AFM), микроскопия с Раманов или флуоресцентен контраст, оптична микроскопия.

АСТЕЛ предлага спектрометри и комплексни спектроскопски решения за аналитични измервания. Ние сме представител на HORIBA Scientific, която е призната за световен лидер в разработването и производството на Раман спектрометри, флуорометри, елипсометри, анализатори размера на частици.

Предлагаме и пълна гама от вакуумно оборудване от комплексни вакуумни системи на Pfeiffer Vacuum и Oxford Instruments за отлагане на слоеве с използване на химически процеси на отлагане (CVD) или чрез изпарение и разпрашване (PVD) с възможност на окомплектоване с най-разнообразно аналитично оборудване.

Повече информация за предлаганите от нас микроскопи и спектрометри можете да видите тук.

Към фирмата има изграден сервиз, целящ да се поддържа гаранционно и извънгаранционно продадената техника.