Анализатор за пушене SPA-D

производител: Sodim

Това е „пуф“ анализатор за определяне топография на пушенето. Той записва времето за поемане, продължителността, обема на вдишания дим и пад на налягането, а също така изчислява средни стойности и стандартни отклонения.

Характеристики:

– свързан към компютър чрез USB порт
– цигаре проба
– системен софтуер
– три нива на оторизация: администратор, ръководител и оператор
– профилът може да се дублира с SPD smoking puff duplicator или със съвместими пушални машини
– компактен и портативен
– лесен за използване и калибриране
– могат да се събрерат профили на пушене в реално  време
– сравнение с ISO стандарти за пушене
– може да произвежда синусоидални или квадратни профили
– по време на измерване се вземат под внимание плътността на дима и ефектите на атмосферното налягане