Диагностика на лазери

производител: Ophir Optics

Ophir предлага най-богата гама от инструменти за диагностика на лазери: измерване на мощността и енерията, както и профила на лазерн,ия лъч.

Историята на развитието на лазерите се характеризира с непрекъснато увеличаване на мощността и енергията на лазерите и все по-голяма концентрация на лазерния лъч. Разнообразните приложения на лазерите в медицината, индустрията и науката, изисква наличието на все по-точни и надеждни устройства за измерване на характеристиките на лазерния лъч. Ophir е разработил измерители на мощност и енергия с едни от най-високите прагове на абсорбция, което води да тяхната висока стабилност и възпроизводимост на измерванията и при продължителна експлоатация.

Ophir-Spiricon-Photon са водещи производители на профилометри на лазерни лъчи с доказалите се със своята прецизност и надеждност с използване на камери Pyrocam или на сканиране със слит Nanoscan и с използване на мощен софтуер за контрол и анализ.

 

 Pyrocam

Nanoscan