Термография за промишлеността

производител: HGH Infrared Systems

Циментово производство
KILNSCAN  за мониторинг на температурата на ротационните пещи на циментовите заводи при производството на клинкер. Облицовката на ротационните пещи е изградена от тухли издържащи на висока температура.При частичното разрушаване на облицовката, камерата детектира промяна в температурата и това позволява своевременно да се планират ремонтни дейности за да се ограничат загубите.

      

Плоско стъкло
Инфрачервеният скенер FLOATSCAN позволява температурен контрол на повърхността на плоските стъкла за де се предотвратят вътрешните напрежения водещи до счупвания при рязане и други манипулации.

    

Други приложения:
-Хартиена промишленост
-Пластмаси
-Металургия
-Тютюнева промишленост
-Електроника