Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Безопасност на храни и фуражиБързи тестове за зеараленон
Бързият тест QuickScan - зеараленон служи за бързо, количествено и проследимо тестване за зеараленон в царевица.

Предназначен за използване
с помощта на
QuickScan система, чрез него се определя зеараленон в обхват от 50 до 520 ppb. Възможно е едновременно тестване с QuickTox за афлатоксини.

Бързият тест
QuickScan - зеараленон има следните основни преимущества:

Лесни за работа: минимални тестови стъпки, без необходимост от инкубация или изсушаване

Окачествяване: обработката на изображение и уникалната система с баркод четец осигуряват постоянни и точни микотоксикологични измервания елиминирайки нуждата от рекалибрация.

Проследимост:
Незабавно запазване на информацията и изображението в компютър с последваша обработка на резултатите по всяко време.