Call us on:
+359 2 958 78 85

Хранително вкусова индустрия / Физико механичен анализ на цигариДифузия на CO2 в хартия за цигари

Sodim

Бързи, надеждни и полу-автоматични измервания, предвиждащи степента на горене на цигарите чрез определяне на капацитета на дифузия на CO2 през хартията за цигари .

Подходящ за различни типове хартия.

Предназначен изключително за самоизгасващи цигари.