Зърнени храни

производител: Unity Scientific

SpectraStar 2500XL подобрява аналитичните методи в производството на зърнени храни. Анализът в близката инфрачервена област (NIR) е бърз, безопасен и надежден и може да бъде използван за анализ на всички критичи точки от производствения процес в зърнената индустрия. NIR анализът е второстепенна техника и се калибрира на базата на познати проби. SpectraStar 2500XL може да се използва за анализ на входящите суровини, контрол на продукцията и на готовия продукт. Времето за анализ е приблизително 30 секунди за проба. Тази скорост може да окаже голямо влияние върху производствения процес.

SpectraStar 2500XL може да бъде използван да измерва влага, протеин във входящото жито, царевица и ориз. Влажността и захарта могат да бъдат измервани за да се контролира фурната и количеството захар, което да се добави към пробата. Захарта е най-скъпата съставка за зърнениете храни така, че всичко, което се прави за да се контролира приложението на този материал може да доведе до значителна икономическа полза. SpectraStar 2500XL може да измерва също така готовия продукт за влажност, масленост и захар.

Типичната точност на SpectraStar 2400 за анализ на влага спрямо вакуумна пещ е около 0.10%. Типичната точност на SpectraStar 2400 за анализ на захар спрямо HPLC е около 0.50%.